Disclaimer

Over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
De Webteur Webdesign

Over deze website

De Webteur Webdesign spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Webteur Webdesign behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt De Webteur Webdesign geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan De Webteur Webdesign geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Disclaimer De Webteur Webdesign
Over deze website

En verder

De Webteur Webdesign garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De Webteur Webdesign aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van De Webteur Webdesign (ook niet via een eigen netwerk).

Over deze website

Ook een website nodig?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!